Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Služba za toksikologiju

Registar sigurnosno-tehničkih listova, deklaracija i uputa

Ovdje možete preuzeti Registar STL-ova Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - Službe za toksikologiju u CSV formatu.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Služba za toksikologiju za informacije objavljene putem interneta ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacije.
NAPOMENA: S obzirom na ključne promjene u europskom zakonodavstvu, dokumenti izrađeni i uvedeni u registar do 1. 06. 2015. godine nisu u potpunosti usklađeni s uredbama (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) i (EZ) br. 1272/2008 (Uredba CLP).

Ti dokumenti važeći su prijelaznom razdoblju, ali se ne mogu koristiti kao predložak za izradu novih dokumenata. Potrebno ih je prilagoditi europskom zakonodavstvu koje je stupilo u primjenu od 01.06.2015. godine.